Symposia en Congressen:


Symposium 2014: Samenwerken aan bèta onderwijs en onderzoek

Op donderdag 8 mei (14.45-19.30) vindt het β&T voorjaarssymposium plaats voor docenten, opleiders en vakdidactisch onderzoekers te Eindhoven, Technische Universiteit Eindhoven, De Zwarte Doos. , op het terrein van de TU/e Eindhoven. Doel is het bij elkaar brengen van professionals op het gebied van onderwijs in bèta- en techniek vakken. Onderwijs onderzoekers laten zien wat ze te bieden hebben voor de onderwijspraktijk. Hoe ziet onderzoek er uit dat de praktijk verder kan helpen? In twee workshoprondes van vier parallelsessies zullen (docent-) onderzoekers vertellen hoe zij in hun onderzoek de brug naar de praktijk slaan.

Wintersymposium 2013:  Docenten en onderzoek samen met de NVON

Deze activiteit is helaas afgelast.

 Het wintersymposium 2013 van de themagroep Bèta en Techniek worden gehouden. De organisatie wordt dit jaar samen met de NVON gedaan. Het thema was: Docenten en onderzoek. Lees meer Actueel


Wintersymposium 2011 geanimeerd en succesvol

Op vrijdag 7 januari j.l. werd in Utrecht het tweede wintersymposium van de themagroep Bèta en Techniek gehouden. Het thema was: Dilemma’s bij onderzoek naar bèta- en techniekonderwijs: methodologie, theorie en praktijk. De inleiding van Wim Jochems, de casestudy presentaties van Wim van Dooren, Lou Slangen en Hanna Westbroek en de groeps- en paneldiscussies spitsten zich vooral toe op de vraag hoe vakdidactisch onderzoek moet manoeuvreren tussen de uitersten van methodologisch wenselijke opzetten en voor de onderwijspraktijk relevant onderzoek. Mede dankzij vertegenwoordiging van verschillende organisaties (o.m. NVON, Platform Bèta en Techniek), werd het een levendige middag met grote betrokkenheid vanuit de verschillende partijen. Dagvoorzitter Ruurd Taconis formuleerde als voorzichtige gezamenlijke conclusies dat een inniger samenwerking met het B&T-onderwijsveld nodig is en dat de koppeling van B&T-onderwijsinnovaties met funderend en evaluerend onderzoek versterking verdient. De bijeenkomst krijgt een vervolg in verschillende acties die tijdens de middag werden voorgesteld (o.m. overzichtsartikel, krantenartikel, ORD).


Resultaat Wintersymposium 2010

Op 8 Januari vond in Amsterdam het Wintersymposium 2010 van de themagroep B&T plaats. Thema was ‘Onderzoek naar informeel leren
van Bèta- en Techniek.
Bijdragen zijn te vinden via 
Programma Wintersymposium 2010.pdf